KHÁI NIỆM VÀ 10 LỢI ÍCH CHÍNH CỦA VIDEO CONFERENCE

Video Conference hay còn được gọi với cái tên là hội nghị truyền hình. Là tên gọi được dùng để chỉ cuộc họp trực tuyến giữa 2 hay nhiều người tham gia với nhau thông qua internet. Với những công cụ như trình thu, phát video và âm thanh,… Video Conference là sự lựa chọn…